transparent

LZO

LZO

Standard LZO

Kontrola LZO
Standard LZO dla Lotnych Związków Organicznych, które mają wiele szkodliwych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Podczas drukowania i laminowania na sucho dochodzi do emisji lotnych toluenu, ksylenu i innych lotnych związków organicznych, dlatego wprowadziliśmy urządzenia do zbierania lotnych związków organicznych, które poprzez kompresję do spalania przekształcają je w CO2 i wodę, która jest przyjazna dla środowiska.
Ten system zainwestowaliśmy z Hiszpanii od 2016 roku, a w 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie od samorządu.
Naszym celem i ukierunkowaniem na pracę jest nie tylko stworzenie dobrej gospodarki, ale także nasze wysiłki na rzecz uczynienia tego świata lepszym.